Visie

Visie

by Ewald Wagenaar

Mensen ervaren verbinding met elkaar. Dit heeft veel namen: band, herkenning, betrokkenheid, klik, connectie of affectie. Ook de relaties van een organisatie of onderneming voelen zo’n  connectie. Om uitdrukking te geven aan het belang dat zij vormen besteden organisaties aandacht aan hen en investeren ze in hun aandacht en betrokkenheid. Media spelen daarbij een instrumentele rol. Met als gevolg het behoud en waardering van de klant, de medewerker of andere stakeholder.

Taal in woord en beeld draagt de intenties van aanbieder uit. Taal reikt uit naar de ander om te verbinden. Conceptcreatie vraagt om invoelende vermogens van de mediamaker.

Bij dwingende communicatie, opdringerige en te vaak herhaalde boodschappen wordt het tegendeel bereikt: afweer, desinteresse en uit contact gaan. Het voelt voor de ontvanger  alsof de zender van de inhoud geen begrip heeft hoe de informatie landt bij de ander. Ook bij een teveel aan niet-relevante informatie komt de verbinding niet tot stand. Net als bij iedere interactie tussen mensen, houdt de communicatie op als een van de partijen niet werkelijk in contact is. Of komt zelfs helemaal niet tot stand. Bij commerciële communicatie is dit echter vaker regel dan uitzondering.

Kennis van de doelgroep is bij de communicerende organisatie vaak ruim aanwezig. Specialistische mediaondersteuning van Horus mobiliseert én verrijkt die om in verbinding te komen en te blijven met de doelgroepen.

Mensen willen écht bereikt worden en zich gezien en gewaardeerd weten.

 

Centraal in de werkwijze van Horus staat het Visio-model.

Top